Bài thơ hay về “lời thị phi”

Thị phi là việc của đời..
Thong dong ta bước mặc đời thị phi.
Thường ngày luôn có thị phi
Tai không nghe nữa vậy thì như không
Nghe mà vướng bận trong lòng
Sương mù lấp ánh trăng trong hiền hoà

Thị phi là việc ở đời
Gặp mặt thì nói, thì cười
Vừa đi chút xíu buông lời dèm pha
Chừng nào khẩu nghiệp bớt ra
Thì là nhẹ tội lòng này thảnh thơi
Thế gian lắm chuyện nực cười
Tam sao thất bản thêm gia thêm vào
Người đời khoái diễn liên miên
Ta thì im lặng để xem diễn gì
Thôi thì niệm phật cho rồi
Mặc cho ai cứ nói lời dèm pha

Cuộc đời vui ít buồn nhiều
Người đời lại thích nói điều thị phi
Nghe qua lặng lẽ nên đi
Đúng ta nghe giữ, sai thì cười qua
Trọng ta, ta kính lòng gìn
Ghét ta thì họ thua ta mọi bề

Trước mặt không ngớt lời khen
Sau lưng nói xấu nhỏ nhen từng lời
Buồn thay cái thói ở đời
Miệng đời là thế lắm lời dèm pha
Tiểu nhân ganh ghét thôi mà
Thôi thì cứ diễn, ta thì cứ xem