Cách để vượt qua mọi lời gièm pha

Cuộc sống thật không dễ dàng gì, áp lực công việc, cuộc sống khiến bạn mệt mỏi. Đã thế còn không ít lời gièm pha từ thiên hạ khiến bạn càng rối loạn hơn. Thế nhưng 9 người 10 ý, hãy vượt qua những lời gièm pha bằng những góp ý nhỏ sau đây nhé.

Tự mình đứng lên

Hãy luôn sẵn sàng đối mặt với đám đông xung quanh đang chực chờ phán xét bạn. Cuộc sống là của chính bạn, nhưng miệng lưỡi là của người khác, bạn không thể “bịt miệng” hay điều khiển suy nghĩ của họ khi họ muốn phát xét mình.

Nếu ai đó chỉ trích bạn, hãy nghĩ đơn giản và xem họ không phải là những đồng minh trên cùng chiến tuyến với mình. Hãy bơ họ đi và đừng bận tâm nhiều đến những lời nói đó.

Bạn cần luôn tự hỏi bản thân rằng: “Nếu mình không làm gì thì sao?”

Việc bị phán xét là không tránh được, thế nên đừng có ngồi cả ngày u sầu để suy nghĩ về những lời họ nói, đừng vì thế mà đánh mất cơ hội của mình.

Trước khi lo lắng với những lời gièm pha từ người khác, bạn nên tự đặt ra cho mình những câu hỏi như: “Điều tệ nhất có thể xảy ra là gì?”. “Nếu thất bại, mình sẽ làm gì tiếp theo?…”.

Việc chuẩn bị cho cả tình huống xấu nhất sẽ giúp bạn lường trước được vấn đề và giảm áp lực tốt hơn là thêm áp lực với những lời gièm pha đó.

Dám chấp nhận và đối diện sự phán xét của người khác

Đừng trốn tránh, bạn càng trốn tránh thì những người gièm pha bạn càng nghĩ rằng họ đang đúng.

Đừng lo lắng người khác nghĩ như thế nào về mình, vì như thế sẽ là một gánh nặng cho bạn, khiến bạn đánh mất chính mình lúc nào không hay đó.

Chấp nhận và đối diện với những lời gièm pha phán xét của người khác để thấy mình thiếu sót ở điểm nào, nên hoàn thiện mình như thế nào thì mọi chuyện sẽ ổn hơn đấy.