Linh hồn sau khi chết 3 ngày

Linh hồn sau khi chết 3 ngày sẽ rời bỏ thân xác, nó như là một quy luật của vũ trụ và bất kể một sinh linh nào cũng phải tuân theo.

Linh hồn sau khi chết 3 ngày
Linh hồn sau khi chết 3 ngày

Linh hồn sau khi rời bỏ thân xác sẽ có 2 trường hợp xảy ra.

Linh hồn không nhận ra là bản thân đã chết

Trong một số trường hợp khi linh hồn đã rời khỏi thân xác nhưng linh trí không mở do tác động của vòng lặp thời gian, khi này linh hồn sẽ không biết mình đã chết, thậm chí với cả những linh hồn sau khi chết 3 ngày cũng không ngoại lệ

Những linh hồn này vẫn sẽ làm những công việc của mình như lúc còn sống. Những bóng ma lúc ẩn lúc hiện mà một số người nhìn thấy ở những thời điểm nhất định là do những linh hồn này tạo nên, và họ sẽ không có ý hại con người.

Điển hình cho những trường hợp như vậy là những người chết ngoài đường do tai nạn hoặc thiên tai, những cái chết này thường bất ngờ ập đến vì thế linh hồn của những người xấu số thường không nhận biết được là mình đã chết.

Sau một khoảng thời gian, những linh hồn này cũng có thể tự thức tỉnh và nhận ra là mình đã chết, hoặc cũng có thể là do pháp sư dương gian hoặc quỷ sai âm ty đến dẫn độ

Linh hồn sau khi chết 3 ngày vẫn nán lại ở dương gian

Sau khi thân xác lụi tàn, linh hồn sẽ rời bỏ và tiến nhập âm ty do quỷ sai dẫn độ, tuy nhiên những linh hồn này vẫn được phép ở lại dương gian trong 3 ngày như một cách để hoài niệm lại một kiếp của linh hồn.

Và tục cúng cơm 3 ngày dành cho người mới chết cũng là vì những người còn sống mong muốn người vừa chết hưởng thụ nốt phần hương hỏa cuối cùng trên dương gian,

Theo một số phong tục tập quán thì việc cúng cơm 3 ngày hay còn gọi là tam chiêu là để mở cửa mả cho người chết, mở cửa mả ở đây nghĩa là người sống tạo cho người vừa chết một con đường để tiến nhập âm ty, và đồng thời linh hồn người chết cũng sử dụng chính con đường đó để trở lại dương gian nếu cần.

Trong một số trường hợp linh hồn sau khi chết 3 ngày vẫn cố tình ở lại dương gian vì những mục đích khác nhau, một vài ví dụ có thể kể đến là những người bị chết oan, những cái chết tức tưởi khiến những linh hồn ở lại trần thế để báo thù…