Kỹ năng giao tiếp đỉnh cao

Ngạn ngữ xưa có câu “Học ăn, học nói, học gói, học mở” đã chỉ ra sự quan trọng của việc ăn nói.

Từ xưa đến nay, con người giao tiếp không đơn thuần chỉ để truyền đạt những điều trong tâm tư mà nó còn là phương thức để người thấu hiểu người trong tình cảm, để thăng tiến trong sự nghiệp và để tỏ rõ sự hiểu biết của mình với thế giới bên ngoài.

Kỹ năng giao tiếp đỉnh cao
Kỹ năng giao tiếp đỉnh cao

Biết im lặng đúng lúc cũng là một cách giao tiếp thông minh, biết nói đúng đủ để đem lại hiệu quả mà người nói muốn là điều ai cũng mong đạt được. Tất cả những kỹ năng được gói gọn trong “Giao tiếp đỉnh cao”- cuốn sách giúp bạn trở thành người làm chủ được khả năng giao tiếp, mở rộng mối quan hệ và đạt được thành công.

Sách “Kỹ năng giao tiếp đỉnh cao”

Mở sách ra, nhanh chóng nâng cao khả năng giao tiếp của bạn, thay đổi cuộc đời bạn! Nắm vững năm nguyên tắc sẽ có thể phá bỏ sự im lặng, sự khó xử, có thể tán gẫu vui vẻ với bất cứ ai.

NGUYÊN TẮC THỨ NHẤT:
Lời nói “không có nội dung thực chất” cũng có ý nghĩa

NGUYÊN TẮC THỨ HAI:
Tán gẫu được tạo thành từ “chào hỏi + bất cứ chủ đề gì”

NGUYÊN TẮC THỨ BA:
Tán gẫu không cẩn kết luận

NGUYÊN TẮC THỨ TƯ:
Tán gẫu là có thể thoải mái kết thúc bất cứ lúc nào

NGUYÊN TẮC THỨ NĂM:
Chỉ cân rèn luyện, ai cũng có thể tán gẫu một cách tự nhiên.

# Kỹ năng giao tiếp đỉnh cao

Mua tại shopee