Nói thế nào để được chào đón, làm thế nào để được ghi nhận

Nói Thế Nào Để Được Chào Đón, Làm Thế Nào Để Được Ghi Nhận Có câu cách ngôn “Ở nhà nhờ bố mẹ, ra ngoài cậy bạn bè”, nói như vậy đủ hiểu quan hệ xã hội có vai trò quan trọng thế nào trong đời sống. Tuy nhiên quan hệ xã hội lại cũng là chuyện phức tạp nhất. Học ăn học nói học gói học mở là lời dặn con từ thuở lọt lòng. Dựa vào kiến thức tâm lí học, cuốn sách giúp bạn phân định rõ hơn những chuyện nên nói, nên làm cũng như gợi ý cho bạn cách nói, cách làm khiến người khác thấy tâm phục khẩu phục.

Nói thế nào để được chào đón, làm thế nào để được ghi nhận
Nói thế nào để được chào đón, làm thế nào để được ghi nhận

-Muốn thăng chức, muốn tăng lương, phải nói thế nào?

-Muốn từ chối, lại sợ người khác phiền trách, phải làm thế nào?

-Muốn lỗi hẹn, lại sợ người khác tức giận, phải làm thế nào?

-Muốn chỉ trích, muốn bảo ban, lại sợ người ta tự ái, phải làm thế nào?

-Muốn thay đổi giao ước, lại sợ bị tẩy chay, phải nói thế nào, làm thế nào?

# Sách giao tiếp, #Nói thế nào để được chào đón, làm thế nào để được ghi nhận

Mua tại shopee