Vì sao người mất không về báo mộng

Vì sao người mất không về báo mộng cho người thân, con cháu và người trong dòng tộc

Người mất ( đã chết) là họ đã từ bỏ sự sống trên trần gian để trở về cõi vô cực, âm tào địa phủ..lúc này họ tồn tại dưới dạng linh hồn, nếu những linh hồn này muốn nhắn nhủ điều gì cho người thân còn sống họ sẽ thông qua việc báo mộng

Vì sao người mất không về báo mộng
Vì sao người mất không về báo mộng

Báo mộng là cách thức giao tiếp của linh hồn người đã mất ( chết) thông qua giấc mơ của người sống, thông thường họ là những người thân thiết của linh hồn chẳng hạn như vợ, chồng, con, cháu hoặc những người cùng dòng tộc. Nhưng vì sao người mất không về báo mộng cho người thân dù chỉ một lần.

Những lý do vì sao người mất không về báo mộng

Người mất không còn vương vấn trần gian

Chết là hết, là từ bỏ một kiếp người,từ bỏ thân xác trở về cõi linh hồn hư vô không còn vướng bận hồng trần, không còn một điều gì trăn trối cả với cuộc sống đã trải qua, vì thế mà người mất cũng sẽ không báo mộng cho người thân.

Người mất không thể báo mộng cho người thân

Linh hồn quá yếu: Linh hồn của người mới chết sẽ rất yếu và họ chưa thể làm được những điều mình muốn, trong đó có việc báo mộng cho người thân. Thông thường phải sau 7 ngày hoặc 49 ngày linh hồn của người chết mới có thể báo mộng hoặc nhập vào thân xác của người thân trong gia đình

Linh hồn bị giam dữ: Khi sống làm việc ác đến khi chết đi linh hồn của họ bị âm ty giam giữ, tra hình… để trả nghiệp khi còn sống do đó ở thời điểm này người mất không thể báo mộng được. Một trường hợp khác nữa là linh hồn của người chết bị thầy phù thủy, thầy bùa bắt lại làm âm binh để sai khiến

Linh hồn không về được nhà khi sống:

Theo quan niệm trong văn hóa tâm linh thì những người chết đường, chết chợ, chết ở sông, hồ thì linh hồn của họ không tìm được đường về nhà. Ngoài ra linh hồn của những người bị chết như vậy cũng không thể đi sang cõi âm mà vẫn phải quanh quẩn ở nơi mình đã chết, vì thế mà những người chết kiểu này muốn báo mộng cho người thân cũng không thể làm được

Bài viết liên quan